Për të llogaritur shpenzimet apo nevojat e juaja ne konstruksionin tuaj të ri, mund të perdorni kalkulatorin e mëposhtëm, i cili do të ju rekomandojë llojin dhe fuqinë e Trafos qe ju nevojitet.